Φίλτρα Τουριστικές Υπηρεσίες

Κατηγορία

Περιοχή

ΑΚΤΑΙΟΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Υπεύθυνος/οι: Γοζαδίνος Νικόλαος
  • Περιοχή: Αδάμαντας
  • Τηλέφωνο: 22870 22555, 22870 24045
  • Είδος: Bar