Φίλτρα Φαγητό

Κατηγορία

Περιοχή

Είδος

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Υπεύθυνος/οι: Παπικινός Βασίλειος
  • Περιοχή: Παρασπόρος
  • Τηλέφωνο: 22870 23117
  • Είδος: Εστιατόριο