Δήμαρχος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  • 1η Δημοτική περίοδος 2011-2014
  • 2η Δημοτική περίοδος 2014-2019
  • Μέλος ΔΣ Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 2014-2019
  • Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Κ.Ε.Δ.Ε. 2014-2019
  • Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος
  • Μέλος Σ.Α.Σ
  • Μέλος Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας (Υ.Ε.Ν)