Δημοτικό Στάδιο

Επωνυμία Δημοτικό Στάδιο Μήλου
Σκοπός Αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
Πρόεδρος Καμακάρης Βασίλειος
Τηλέφωνα / Fax / email 2287360105 / grammatia@milos.gr

Σκοπός του Δημοτικού Σταδίου Μήλου είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη του μαζικού, του σωματειακού και του σχολικού αθλητισμού, καθώς και η υποστήριξη εκδηλώσεων.

Αναλυτικότερα, σκοποί του Δημοτικού Στάδιου Μήλου είναι:
α) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.
β) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού.
γ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού αθλητισμού.
δ) Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών συνεδριακών εκδηλώσεων, Διεθνούς Εθνικού Περιφερειακού Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛ

Ε-ΜΑΙL 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2287360107 – 6974828990

vasiliskamakaris@yahoo.gr

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6946372705

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

6977006574

ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6948687828

ΚΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

6936678412

ΝΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6984665212

ΒΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6944896173

ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6972448651

ΝΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

6977458899