ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινωνική Λειτουργός

Αθηνά Τζίκα

ky@milos.gr

115

Υπηρεσίες:

–          Κοινωνική Εργασία με ΄Ατομο, με Ομάδα και με Οικογένεια κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων

–          Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

–          Παραπομπές περιστατικών σε άλλους αρμόδιους φορείς

–          Προσπάθεια κάλυψης των κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο με συνεργασία όλων των τοπικών φορέων

–          Διοργάνωση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

–          Διανομές τροφίμων (πορτοκάλια, ρύζι, ζυμαρικά κ.α.)

–          Παροχή σίτισης σε καταστάσεις ανάγκης

–          Ιατροκοινωνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας

–          Κινητοποίηση Ομάδας Εθελοντών

–          Διοργάνωση προσκυνηματικών και επιμορφωτικών εκδρομών

–          Οργάνωση και επίβλεψη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

–          Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)