Λιμενικό Ταμείο

Επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου
Σκοπός 1)Διοίκηση χερσαίας ζώνης λιμένων και παραλιών
2)Οικονομική διαχείριση Λιμενικών Τελών
3)Εκτέλεση Λιμενικών Έργων
Πρόεδρος Ξενάκης Νικόλαος
Τηλέφωνα / Fax / email 22870 22130 / 22870 22290/email: info@milosport.gr
www http://milosport.gr

 

Το 2002 μεταφέρθηκαν στον Δήμο οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων που αφορούν τον Δήμο Mήλου και συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου» , το οποίο  λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α, 231) και  ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, όπως ισχύει. (10 Σεπτεμβρίου 2002, ΦΕΚ Α 217/18-9-02)

Με αυτήν την κίνηση μεταφοράς αρμοδιοτήτων , το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών του νησιού. (Αδάμαντας, Κάναβα, Πολλώνια).

Το λιμενικό Ταμείο Μήλου αποτελείται από δύο τμήματα:

  1. Τμήμα  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών
  2. Τμήμα Τεχνικών  Υπηρεσιών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.

EMAIL 

Πρόεδρος

Ξενάκης Νικόλαος

22870 22130

info@milosport.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου αποτελείται από 6 μέλη, τα οποία είναι δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι με ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσης σχετικές με τον σκοπό του  νομικού προσώπου. Τα δύο αιρετά μέλη του Συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραιτήτως και ο Λιμενάρχης.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

EMAIL 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΖΟΥΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΡΟΥΣΚΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ αναπληρωτής του Νικόλαου Ξενάκη
ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ αναπληρωτής του Εμμανουήλ Τραπατσέλη
ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

αναπληρωτής της Σοφίας Βαμβακάρη

ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

αναπληρφωτής τουΣταύρου Μωραίτη

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

αναπληρώτρια του Ζούλια Φραγκίσκου

ΝΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 αναπληρωτής της Ζωής Γεωργοπούλου