Τεχνική Υπηρεσία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  Ε-MAIL  ΤΗΛ. 

Τεχνολόγος Μηχανικός

Μάρκος Τασιόπουλος

techniki@milos.gr

2287360110

Δομικών Έργων

Δημήτρης Ζαγουρής

techniki@milos.gr

2287360111

Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Μπρούτζου Βασιλική

techniki@milos.gr

2287360112

Αρμοδιότητες:

– Σχεδιασμός , έλεγχος και εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου
– Διεξαγωγή και κατακύρωση δημοπρασιών
– Κατάρτιση, εκτέλεση και υπογραφή συμβάσεων προμήθειας έργων
-Προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού και υλικών
-Έκδοση βεβαιώσεων τεχνικού περιεχομένου ( εντός/εκτός οικισμού, υψομέτρου, δρόμου, παλαιότητας κλπ)
– Εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, αθλητικοί χώροι κλπ)
– Συντήρηση σχολικών κτιρίων
– Πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τα σχέδια Πόλης και Οικισμών