Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριότητα

Γιώργος Τσερώνης

Καθαριότητα

Στέλιος Ραπανάκης

Καθαριότητα

Σπύρος Πετρόπουλος

Καθαριότητα

Παύλος Ρηγόπουλος

Καθαριότητα

Θανάσης Λιβάνιος

Καθαριότητα

Λουκάς Κουρέλης

Καθαριότητα

Μηνάς Κολιαράκης

Καθαριότητα

Σωτήρης Γιωτάκος

Καθαριότητα

Αργύρης Κολιαράκης

Καθαρίστρια Εσ. Χώρων

Μαρίνα Λιβανίου

Οδηγός Καθαριότητας

Μανώλης Μάλλης

Οδηγός Καθαριότητας

Γιάννης Μάλλης

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Οδοποιία

Νίκος Βικελής

Οδοποιία

Δημήτρης Ζαγουρής

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ηλεκτροτεχνίτης

Σταύρος Ψαθάς

118

Γενικών Καθηκόντων

Γιώργος Μπακρής

Εργασίες Κήπων-Εξ. Χώρων

Περικλής Νίνος

Οικοδομικές Εργασίες

Φρατζέσκος Κάτρης

Οικοδομικές Εργασίες

Γιώργος Καμακάρης

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος:

–          Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και παραλιών

–          Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων με προσυνεννόηση με τους πολίτες

–          Αποκομιδή απορριμμάτων

–          Διευθετήσεις κάδων

–          Βελτίωση, επέκταση, συντήρηση χώρων πράσινου

–          Νέες δενδροφυτεύσεις και φυτοπροστασία

–          Συντήρηση αγροτικών δρόμων

–          Καταβρέγματα δρόμων

–          Λειτουργία παραλιών & λουτρικών εγκαταστάσεων

–          Παιδικές χαρές

–          Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου