Ύδρευση / Αποχέτευση

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Ύδρευση

Πέτρος Κυρίτσης

 

 

Ύδρευση

Μιχάλης Λιβάνιος

 

 

Οδηγός Αποχέτευσης

Γιάννης Βήχος

 

 

Υδραυλικός

Νίκος Μαυρογιάννης

 

 

Υδραυλικός

Θανάσης Μπακρής

 

 

Αρμοδιότητες τμήματος ύδρευσης:

–          Συνεχή και ομαλή λειτουργία υδροδότησης του νησιού

–          Σωστή λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος

–          Νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

–          Κατασκευή έργων, μικροεπεκτάσεων, συνδέσεων και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης

–          Συντήρηση και επισκευή βλαβών στο κεντρικό δίκτυο

–          Επιμέλεια τοποθέτησης υδρομέτρων, καταγραφή των ενδείξεων των υδροπαροχών και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας

–          Λειτουργία, καθαρισμός και προστασία των υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων.

–          Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και χημικών υλών που απαιτούνται για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης

–          Συνεργασία με την υπηρεσία εσόδων για την έκδοση των δικαιωμάτων ύδρευσης / αποχέτευσης και την παροχή στοιχείων για τους νέους καταναλωτές.

–          Αποκομιδή λυμάτων