Διακήρυξη Διαγωνισμού “Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση) Δήμου Μήλου”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας