9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου στις 20.05.2019