Εμφάνιση της χορευτικής ομάδας του Κ.Α.Π.Η.  στο Φεστιβάλ της Πάτρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ [...]