13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου στις 19.07.2019