14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου στις 26.07.2019