Κατεβάστε την Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2018 από Απρίλιο έως Ιούλιο