Ο Δήμος Μήλου, στην προσπάθειά του να διατηρήσει καθαρό το νησί, ενισχυσε το Τμήμα Καθαριότητας με επιπλέον 50 κάδους απορριμμάτων με ενσωματωμένο ποδοπετάλ.
Συνολικά αποκτήθηκαν και τοποθετήθηκαν 93 νέοι κάδοι για το έτος 2022, οι οποίοι αντικατέστησαν τους παλιούς ή προστέθηκαν ως επιπλέον διαθέσιμοι χώροι εναπόθεση οικιακών απορριμάτων στα ήδη υπάρχοντα σημεία.
Παρακαλούμε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού όπως συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας!