Ανακοινώσεις

Αρχική|Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις2019-10-07T08:59:38+02:00

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65.2020 Λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από ΚΥΕ

29 Ιουνίου, 2020|

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης) διάρκειας στο ΚΔΑΠ του Δήμου Μήλου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της απειλής του κορωνοϊού COVID-19

29 Ιουνίου, 2020|