ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μήλου» και προκειμένου για την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο από περιοχή Λάμαρη προς παραλία της Πλάθιενας. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου και θα διαρκέσει 7 ημέρες. Παρακαλείστε για την δική σας ασφάλεια να μην παραβιάζετε – αποσύρετε την ειδική σήμανση και να χρησιμοποιείται την παρακαμπτήρια οδό.

 

 

 

                                                20-05-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ