ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μήλου» και προκειμένου για την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στη περιοχή «Χονδρή Ράχη». Την Τετάρτη, 01 Ιουνίου θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες ενώ η διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει τουλάχιστον 7 ημέρες. Παρακαλείστε για την δική σας ασφάλεια να μην παραβιάζετε – αποσύρετε την ειδική σήμανση και να χρησιμοποιείται την παρακαμπτήρια οδό.

 

                                               31-05-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ