ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο, Παρασκευή 10/07/2020, η περιοχή Θειάφες δεν θα αποτελεί σημείο εναπόθεσης απορριμμάτων και βαρέων αντικειμένων.
Το νέο σημείο περισυλλογής απορριμμάτων για επαγγελματίες θα είναι στο δημοτικό χώρο έξω από τον βιολογικό καθαρισμό, όπου θα τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, παραβατικές εναποθέσεις ογκωδών ή απορριμμάτων (σύμφωνα με το άρθρο 459 Π.Κ.) θα διώκονται ποινικά και θα επιβάλλονται πρόστιμα.