Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα 12/12/2022, ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να συνεχιστεί η 22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000» / ΕΠΜ 8Α: ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΕΡΟΥΣ) /  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ :

  1. GR4220005 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ
  2. GR4220007 ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
  3. GR4220020 ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  4. GR4220030 ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γκαγκάκης Απόστολος