Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η περισυλλογή των σκουπιδιών στους οικισμούς του νησιού πραγματοποιείται με μια χρονική καθυστέρηση λίγων ωρών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα απορριμματοφόρο όχημα έχει υποστεί μηχανική βλάβη και ακολουθεί διαδικασία επισκευής.

Γνωρίζοντας ότι πρέπει να διαχειριστούμε έναν πεπαλαιωμένο στόλο που δεν ανανεώθηκε από το 2006, καθώς επίσης και με τις καθυστερήσεις που ανέκυψαν λόγω στης πανδημικής κατάστασης σε όλους τους δήμους της χώρας ως προς την παραλαβή οχημάτων αποκομιδής απορριμάτων, όντας σε τουριστικά ακμαία περίοδο, προσπαθούμε κατά το βέλτιστο να διατηρήσουμε καθαρό το νησί μας.

Επικαλούμενοι την κατανόηση όλων, παρακαλείσθε να συνδράμετε ατομικά στη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού.