Για πληροφορίες επί της μελέτης παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών και ΗΜ Έργων του Δήμου Μήλου

Τηλ. 2287360112 κα Μπρούτζου Βασιλική

Techniki@milos.gr