Σήμερα Τετάρτη 30-11-2022 ,

η συνάντηση των μελών του Κ.Α.Π.Η.

δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κακοκαιρίας .