Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Μήλου ενημερώνει τις επιχειρήσεις του νησιού ότι η νυχτερινή προγραμματισμένη αποκομιδή των απορριμμάτων, που αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, θα συνεχιστεί έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2022.