ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μήλου καλεί τους επαγγελματίες που δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και παράτασης ωραρίου μουσικής, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ως την Τρίτη 31Μαΐου 2022
στη γραμματεία του Δήμου Μήλου,  στο email επικοινωνίας: grammatia@milos.gr 

Η έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων κατά τη θερινή περίοδο.