ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΟΧ1.2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ


Παράρτημα Γνώσης Γλωσσομάθειας _ Τρόπος Απόδειξης


Παράρτημα Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού ΗΥ _ Τρόπος Απόδειξης


ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ


ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ