Ο Δήμος Μήλου χρηματοδοτείται με το υψηλότερο ποσό που έλαβε ποτέ !! – Ένταξη του έργου του Δήμου Μήλου με τίτλο «Ανάπτυξη Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κου Στέλιου Πέτσα, τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε τόσο σε προσωπικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο, όσο και κατά την επίσκεψή του στο νησί μας, επιπλέον ένα έργο μέγιστης σημασίας για το νησί μας έρχεται για να συμπληρώσει μια σειρά βελτιώσεων στις υποδομές της Μήλου.
Πρόκειται για έργο του Δήμου Μήλου με τίτλο «Ανάπτυξη Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου» το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 6.041.200,00 €.
Έπειτα από άξιες διεκδικήσεις, πολλές εκτός ωραρίου ώρες εργασίες των ανθρώπων μας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εξαιρετική συνεργασία με τον Αν.Υπουργό, πρόκειται για το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης που έλαβε ο Δήμος Μήλου!!!
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα:
1. Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 1.930.000,00 Ευρώ
2. Ανάπτυξη υπαίθρου Νότιο-Δυτικής Μήλου, Δήμου Μήλου προϋπολογισμού 4.045.000,00 ευρώ,
και τις εξής οριζόντιες δαπάνες:
3. Αρχαιολογική Αυτεπιστασία προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ και
4. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μήλου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ.