Δημοτικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Email

Τηλέφωνα

Λιβανός Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  vicecl@milos.gr
Παπασωτηρίου Διονύσιος  Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας  vicemayor@milos.gr
Τερζάκης Εμμανουήλ  Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων  vice@milos.gr
Ζούλιας Φραγκίσκος  Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  civilvice@milos.gr
Γκαγκάκης Απόστολος  Αντιδήμαρχος