ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2021 Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης παραδοτέου σύμβασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61.2021 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62.2021 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση) Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ ΣΥΜΒ ΦΟΔΣΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65.2021 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης των υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ4816 και ΚΗΥ 6711 οχημάτων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66.2021 Β ΤΡΟΠΟΠ ΑΠΟΦ 136 2020 ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2021 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών