ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32.2022 Εκτος ημερήσιας διάταξης Εγκριση εξόδων κηδείας άπορης δημότισσας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34.2022 Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 120 2021 «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 35.2022 ΟΡΘΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ 89 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37.2022 Λήψη απόφασης μίσθωσης ακάλυπτων εκτάσεων για χρήση ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40.2022 Έγκριση συνεργασίας και χορήγηση Αιγίδας από τον Δήμο Μήλου, για τη δράση του Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 41.2022 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Αιγίδας Δήμου Μήλου σε πολιτιστικό φορέα για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων