ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 135.2017 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 136.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2017 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139.2017 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ