ΑΠΟΦ 49 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017 – 2018 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2019

ΑΠΟΦ 51 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2 ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΦ 52 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΑΠΟΦ 53 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 54 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ BOBCAT ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 55 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 2019

ΑΠΟΦ 56 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ