ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για υποβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αίτησης Στήριξης στην Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση της από 22032022 (αρ.πρ. 1597) κατατεθείσας προμελέτης του έργου Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Αδ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση της από 10032022 (αρ.πρ. 1347) κατατεθείσας οριστικής μελέτης του έργου Δ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση της από 18052021 (αρ.πρ. 3192) κατατεθείσας προμελέτης του έργου Εγκαταστ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45.2022 Έγκριση δωρεάς οχήματος

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2022 Έγκριση δωρεάς πλωτήρων