ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2023 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1HΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55Α.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘ ΔΙΚΗΓ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55Β.2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 56.2023 ΟΡΘΗ ΕΞΕΙΔ ΠΙΣΤ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού διαγωνισμου καυσιμων