ΑΡ.ΑΠΟΦ. 113.2019 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 114.2019 Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτες συνοδών έργων αφαλάτωσης Δήμου Μήλου.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 115.2019 Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»