ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2020 Λήψη απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»