ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2021 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤ ΔΙΑΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚ ΟΔΟΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2021 Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70.2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72.2021 ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73.2021 ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΜΒΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Γ ΦΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2021 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση έκτασης για το Πράσινο Σημείο