ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013