ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44.2022 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2022 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2022 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2022 Τροποποίηση απόφ. 1012021 Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφ. αρ. 1832021 Οικον. Επιτρ.) «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων