ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 042023 μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης  του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46.2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 062023 μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης της Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 072023 μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης της Υπηρεσίας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 50.2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΟΜΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)