ΑΡ. ΑΠΟΦ. 237.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 239.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΑΓ ΚΥΡ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 240.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΑΓ ΚΥΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 241.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΑΓ ΚΥΡ ΔΥΤΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 242.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΜΥΤΑΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 243.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΔΥΤΙΚΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 244.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΦΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 245.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 246.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΒΟΥΡΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 247.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΝΑΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 248.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 249.2013 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 250.2013 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 251.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΚΟΙΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 252.2013 ΠΑΓ ΠΡΟΚ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.253.2013 ΑΝΑΘ ΜΠΕ ΔΙΚΤ ΥΔΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 254.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΠΑΛΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 255.2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΑΒΑΛΛΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 257.2013 ΑΤΟΜ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 259.2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 263.2013 ΛΟΓ Α ΤΑΞ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 265.2013 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΠΟΜΑΓΝ ΠΡΑΚΤ ΔΣ