ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜ ΤΟΥΑΛΕΤ 1

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡ ΕΥΑΙΣΘ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68 .2015 ΟΡΟΙ ΑΙΓ ΠΟΛΥΧΡ ΠΟΛΛΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69 .2015 ΟΡΟΙ ΑΙΓ ΠΛΑΘΙΕΝΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70 .2015 ΟΡΟΙ ΑΙΓ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 71 .2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72 .2015 Α ΤΡΙΜΗΝ ΛΟΓΑΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73 .2015 ΟΡΟΙ ΑΙΓ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΠΟΛΛΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74 .2015 ΑΠ ΑΝΑΘ ΤΟΙΧ ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75 .2015 ΑΝΑΘ ΜΕΛ ΒΙΟΚΛ ΑΝΑΠΛ ΑΔΑΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76 .2015 ΑΝΑΘ ΜΕΛ ΕΠΙΣΚ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77 .2015 ΑΠ ΑΝΑΘ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΛΥΒΔ ΟΠΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΓΥΜΝΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78 .2015 ΕΞ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑ ΚΛΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79 .2015 ΟΡΟΙ ΠΡΟΜ ΤΟΥΑΛ 2