ΑΠΟΦ. 35 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΝΙΝΟΥ

ΑΠΟΦ. 36-2018 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ. 37-2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β΄ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΠΟΦ. 38-2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ. 39-2018 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦ. 40-2018 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ. 41-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΑΠΟΦ. 43-2018 Διαθέσεις Πιστώσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ IIΙ