ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 109.2015 ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 110.2015 ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112.2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2015 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 114.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 115.2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 116.2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΕΒΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2015 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 121.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 123.2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 126.2015 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 127.2015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΛΙΩΝ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 130.2015 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΕΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ