ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2022 1Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2022 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2022 Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου Δήμου Μήλου