ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 179.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 17.2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 180.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 181.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 182.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 186.216 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 189.2016 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 193.2016 Β΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΔΜ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 195.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 196.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ DIGEA