ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 99.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 101.2013 Γ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 102.2013 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2013 ΕΝΤΑΞΗ & ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΜΟΡΟΙ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 110.2013 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΤΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ 3η ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ορθη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 115.2013 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΒΗΧΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 116.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 118.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119.2013 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΔΜ ΕΤΟΥΣ 2013