ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87.2021 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 88.2021 Μίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εντός ορίων Κοινότητας Πέρα Τριοβασάλου Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89.2021 Εξουσιοδότηση Εκπροσώπων στις Τράπεζες

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 90.2021 Λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από καταστήματα υγειονομικ