ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87.2021 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89.2021 Εξουσιοδότηση Εκπροσώπων στις Τράπεζες