ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77.2023 1Η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78Α.2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78Β.2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 79.2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ